Tuesday, March 12, 2013

Thành lập chi nhánh công ty


Em muốn thành lập chi nhánh của một công ty tại Việt Nam, xin giúp em tìm hiểu điều khoản khi thành lập chi nhánh công ty, quyền lợi và tránh nhiệm của chi nhánh.

Hồ sơ đăng lý hoạt động chi nhánh -  Hướng dẫn doanh nghiệp thành lập chi nhánh công ty trọn gói, thủ tục thành lập chi nhánh công ty đại diện doanh nghiệp thành lập chi nhánh tại các tỉnh.

Hồ sơ Đăng ký hoạt động Chi nhánh, của doanh nghiệp Việt Nam bao gồm:

- Thông báo thành lập chi nhánh.
- Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh.
- Quyết định về việc thành lập chi nhánh.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao điều lệ công ty trong trường hợp trụ sở chi nhánh được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.
- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.

Về việc thành lập chi nhánh! -  A. Vấn đề của bạn có thể trả lời theo hai trường hợp:
1. Nếu bạn thành lập chi nhánh ở Vn cho Công ty của Việt Nam ( có quốc tịch VN) thì là bộ hồ sơ gửi lên Sở Kế hoạch và đầu tư.
Hồ sơ gồm: a, Thông báo thành lập chi nhánh; b, Quyết định thành lập chi nhánh; c,  Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh; d, Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh; e, Bản sao CMT hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh.

Nếu khác tỉnh với trụ sở thì còn cần bản sao đkkd và bản điều lệ công ty.

Bạn nộp hồ sơ lên sở KH-ĐT (nơi định thành lập chi nhánh), trong vòng 5 ngày làm việc bạn có kết quả. Người đại diện thep pháp luật của công ty lên nhận kết quả phải mang theo CMT hoặc Hộ Chiếu và bản gốc ĐKKD.

2. Nếu bạn định thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài tại Việt Nam thì làm như sau: Nộp bộ hồ sơ lên Bộ thương mại. Bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

b) Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu Chi nhánh;

c) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm;

d) Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 15 ngày công ty ( thương nhân nước ngoài ) sẽ được cấp giấy phép hoạt động.

B. Điều kiện thành lập chi nhánh: Việc thành lập chi nhánh ở VN của Thương nhân nước ngoài có các điều kiện:

1. Thương nhân nước ngoài đã được thành lập ít nhất 05 năm.

2. Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 72 năm 2006

4. Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

C. Về khung pháp lý áp dụng cho chi nhánh:

1 Chi nhánh của thương nhân trong nước: Điều 92 Bộ Luật dân sự, Toàn bộ quy đinh về công ty của Luật doanh nghiệp;

2. Chi nhánh của thương nhân Nước ngoài: Điều 16, 19, 20 Luật thương mại.2005.

Nhớ là mình làm dịch vụ, nếu bạn không tự làm được thì hãy thuê mình nha! Chúc bạn thành công!

Xem thêm tại đây: http://viettinlaw.com/thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty.html